Tönnångers yxkastare

Klubben bildades i Tönnånger i april 1994 av Conny Bodén och Lars Persson som valdes till ordförande respektive sekreterare. Vid starten var det 9 betalande medlemmar.

Adress: Tönnånger 133, 823 92 Holmsveden

Nuvarande styrelse är:
Ordförande: Stefan Persson 070-3426463
Vise ordförande: Morgan Karlsson 070-5261495
Kassör: Maily Frisk 070-2642674
Sekreterare: Margareta Lundvall 018-365458
Ledamot: Sven-Erik Backström
Suppleanter: Lars Persson och Anki Hedberg

Klubben har under de senaste åren haft ett 50 tal medlemmar.

För att bli medlem skickar du in 100 kr på PG 75 30 26-4

Klubben har hittills erövrat 59 SM tecken och den senaste Inga Norin.och laget Inga Norin, Majly Frisk o Anki Hedberg

Verksamhetsrapporter:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2006
2003
2002
2000