Tönnångers yxkastare

Klubben bildades i Tönnånger i april 1994 av Conny Bodén och Lars Persson som valdes till ordförande respektive sekreterare. Vid starten var det 9 betalande medlemmar.

Adress: Tönnånger 133, 823 92 Holmsveden

Nuvarande styrelse är:
Ordförande: Stefan Persson 070-3426463
Vise ordförande: Morgan Karlsson 070-5261495
Kassör: Maily Frisk 070-2642674
Sekreterare: Margareta Lundvall 018-365458
Ledamot: Ulf Englund 0270-68402
Suppleanter: Lars Persson och Anki Hedberg

Klubben har under de senaste åren haft ett 50 tal medlemmar.

För att bli medlem skickar du in 100 kr på PG 75 30 26-4

Klubben har hittills erövrat 41 SM tecken och de senaste Anki Hedberg, Wilma Karlsson och Lasse Persson.

Verksamhetsrapporter:

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2006
2003
2002
2000